JOGI NYILATKOZAT

Ez a honlap a 2006. évi XCVIII. törvény szerinti ismertető információkat tartalmaz, kizárólag gyógyszerek, illetve gyógyászati segédeszközök rendelésére, használatának betanítására és forgalmazására jogosult egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek részére.

A honlap tartalmának megismerésére gyógyszerek, illetve gyógyászati segédeszközök rendelésére, használatának betanítására és forgalmazására jogosult egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyeknek javasolt.

A honlapra való belépést megelőzően a fenti feltételek szerint a tartalmak megismerésére való jogosultságot a felhasználónak kell a feltételek elfogadását jelző válaszra való kattintással, jogi felelősségének tudatában igazolnia.

A fentiek szerinti elfogadás alapján a honlap látogatójának számítógépére adatcsomag (cookie) kerül elhelyezésre, amely a továbbiakban nem teszi szükségessé az elfogadó nyilatkozat újabb igazolását.

A felhasználó garantálja, hogy a számítógépet, amelyről a honlapra belépett, csak ő személyesen használja,  az jelszóval védett, másnak nem enged hozzáférést a számítógéphez.

A honlapra belépő felhasználó elfogadja továbbá, hogy az annak igénybe vétele során birtokába jutó adatokkal nem él vissza, azokat kizárólag jogszerűen használja fel.

A honlapok azonosító adatcsomagot (cookie) használnak az oldalt látogatók tevékenységének követéséhez. A cookie-t látogatási információk tárolására használják.  A látogatókat nem követik szolgáltatói felülettől eltérő webhelyek meglátogatásakor.

Az érintettnek lehetősége van kikapcsolni az ilyen cookie-k használatát, amennyiben olyan böngészőt használ, amely jelez, ha cookie-t küldtek, és visszautasítja a nem kívánt cookie-kat.

A honlap üzemeltetője az IP-címeket ideiglenes jelleggel, statisztikai céllal rögzítik, azonban azokat a honlaplátogatók személyével nem kapcsolják össze.

A honlap üzemeltetője a honlap igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a fent meghatározottaktól eltérő célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet. A honlap üzemeltetője az igénybe vevőnek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítja, hogy az ilyen adatkezelést megtilthassa. Az ilyen adatkezeléssel érintett adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

A honlap felhasználója tudomásul veszi, hogy  a honlapon megtalálható valamennyi információ, tartalmi elem, elrendezés, vizuális megjelenítési forma, informatikai megoldás, egyéb mű és ezek részei szerzői jogi védelem alatt állnak. A szerzői jog tulajdonosa kizárólag a felhasználó által történő közvetlen megismerés (honlap-látogatás) tekintetében enged szabad hozzáférést a művekhez, az egyéb célú felhasználást (így különösen link útján való elérhetővé tételt, sokszorosítást, továbbítást, merevlemezen való rögzítést, kereskedelmi forgalomba hozatalt) előzetes hozzájárulásához köti.

A honlap üzemeltetője nem vállal felelősséget a honlap tartalmának egyéb célú felhasználásából fakadó károkért.

 

A honlap üzemeltetője és a szerzői jog tulajdonosa:

Astromedic Kft.

8000 Székesfehérvár, Budai út 49-51.